КУЛТУРНА УРБАНА МЕМОРИЈА

XHAMIA E MUSTAFA PASHËS

(photo: Nataša Didenko, 2019)

Xhamia e Mustafa Pashës ndodhet përballë Kalasë së Shkupit, afër Kurshumli Hanit. Është ndërtuar më 1492 nga Mustafa Pasha, Vezir i Sulltanëve Bajazid II (1481 - 1512) dhe Selim I (1512 - 1520) dhe është një shembull i jashtëzakonshëm i arkitekturës së hershme të Stambollit. Baza e tij është katrore dhe e mbuluar me një kupolë me një diametër prej 16.3 m. Minarja është e lartë 47 m dhe është e ndërtuar me gurë gëlqeror. I gjithë kompleksi, përveç xhamisë, përfshin gjithashtu varrin e Mustafa Pashës, sarkofagun e vajzës së tij Umi, një burim, disa varre, si dhe eshtrat e ish-imaretit dhe medresesë. Sot është një monument i mbrojtur kulturor dhe një objekt aktiv fetar.

Dragi Ǵorgiev (përkthim: Nataša Didenko)Културна урбана меморија ‒ мапирање на местата на сеќавање (КУМ)

Проект на Институтот за национална историја ‒ Скопје

Финансирано од Министерството за култура на Република Северна Македонија